Generalforsamling mandag den 20. Januar 2020 kl. 15.00 på Søparken

1.Valg af dirigent
Lis vælges

2. Formandens beretning

Året, der gik:
Årlig udstilling på Rådhuset
Årlig forårsudstilling på Søparken
Forårsunderviser Kung torsdag og Natalie tirsdag
Forårsudflugt til Løgstør/Ranum
Birte Kjærsgaard i hendes private hjem
Galleri Trane, med en fantastisk have og keramik galleri her spiste vi vores medbragte mad. Kaffe på Næsbydale badehotel og gåtur til fjorden
Galleri Gjessing, hvor hun fortalte om hvordan hun arbejdede med sine malerier.
Bratskov i juli måned, som desværre var sidste gang. Da de har lavet om på reglerne. Ingen udstilling i den periode hvor de har levendegørelse. Og påsken er besat
Vores årlige tur til Lille Norge. Efter to fantastiske dage med dejlig mad og vin og mange malerier. Ikke at forglemme social samvær
Underviser i efteråret Kit Albrech tirsdag Kung torsdag

3. Godkendelse af regnskab og budget
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og revideret og godkendt af
revisor

4. Fastsættelse af kontingent
Nuværende 2x300 kr bibeholdes

5. Indkommende forslag
Ingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg Else-Mette og Dorte)
Else-Mette og Dorte bliver valgt
7. Valg af suppleanter
Susanne Vieler og Elisabeth Løkke Thomsen bliver valgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Hella Nygaard bliver valgt

9. Eventuelt
I forbindelse med evt udstilling på Tranum Strand melder 10 personer sig til at medvirke:
Anny, Lis, Maj-Britt, Elisabeth, Rethe, Doris, Else-Mette, Helle, Dorte K, Dorte H og Helle
Gode ideer til næste forårsudflugt bliver efterlyst

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden

Værd at vide

Vil du være med i Regnbuen

Vi maler hver torsdag eftermiddag, fra 15 til 18.00. på den nye Aabybro skole i formningslokale K 1042 på 1. sal 
I skolen er der både bord og gulv staffeli. Vi medbringer selv plast til bordene og malergrej - og evt. eftermiddags kaffen
og tirsdag formiddag i DGI huset fra 10.00 til 14.00, her skal man selv medbringe staffeli.
Kaffe og mad købes i hallen.
Kontingent:
Vi betaler 300,00 kr. i kontingent halvårlig, enten ved bankoverførsel eller på første maleraften
Kontakt: dorte@kvistnet.dk
 
Se slideshow her af vores mange dejlige oplevelser!
 
Her kan i se en video af vores kursus i februar 17 med Natalia Quatromani. Klik på linket nedenfor:
https://youtu.be/7e6UeF4c8ss