Generalforsamling 21/1 2019 kl. 15.00 på Søparken

1.Valg af dirigent
Lis vælges

2. Formandens beretning
Vi er nu 30 medlemmer:
Maj Britt Dahlstrup, Susanne Vieler og Elisabeth Løkke Thomsen er nyeste medlemmer

Året, der gik:

2018 har budt på mange dejlige samværstimer og oplevelser:
Mandag den 20.8 til onsdag den 22.8. var vi på vores populære ophold i Lille Norge, hvor vi havde nogle pragtfulde male- og hyggedage.

Torsdag den 31. maj løb vores sommerudflugt til Skagen af stabelen, og med det smukke vejr blev det en pragtfuld dag

Vi havde nogle rigtig gode lærere i løbet af 2018:

Henrik Koldby 18/1 og 25/1
Natalia Quatromani 1/5 og 8/5
Kung 4/10 og 11/10
Henrik Koldby. 25/10 og 1/11

I løbet af 2018 udstillede vi følgende steder:

Rådhuset Aabybro
Onsdag 10/1 til onsdag 28/2
Søparken
Fredag 16/3 til torsdag 17/5
Bratskov
Torsdag 28/6 til torsdag 2/7

Året blev sluttet af med en hyggelig julefrokost tirsdag den 27. november i DGI Huset

3. Godkendelse af regnskab og budget
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og revideret og godkendt af
revisor

4. Fastsættelse af kontingent
Vi bevarer 2x300 kr

5. Indkommende forslag
Ingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg Anny, Lis og Doris)
Bestyrelsen fortsætter uændret

7. Valg af suppleanter
Susanne Vieler bliver 1. suppleant og Elisabeth Nymann 2. suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Irene Jensen fortsætter som revisor og Hella Nygaard accepterer posten som
revisorsuppleant

9. Eventuelt
Forslag til lærere i år er Natalia Qatromani, Pia Mesterton Graae, Henrik Koldby og evt.
Henrik Hoffmann
Indkommet forslag til sommerudflugt: Mariager med sejltur
På de næste visitkort rykkes regnbuen op til kant, så skrevet tekst bliver nemmere
at læse
Et forslag var at gøre vores udstilling på Søparken mindre og mere intim.
Bestyrelsen har dog allerede forsøgt at forbedre ved at flytte fremtidige ferniseringer til
en hverdag, og vi vil fremover indsamle tilmeldinger til spisningen bagefter
Til fremtidige ophængninger har vi fået 5 medlemmer, vi kan henvende os til,
når behovet opstår: Maj Britt Dahlstrup, Mona Kjeldsen, Susanne Vieler og Elsebeth
Løkke Thomsen, Birgit Urth
Bestyrelsen vil undersøge, hvor om suppleanterne kan/skal være med på
bestyrelsesmøderne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden

Værd at vide

Vil du være med i Regnbuen!

Vi maler hver torsdag eftermiddag, fra 15 til 18.00. på den nye Aabybro skole i formningslokale K 1042 på 1. sal 
I skolen er der både bord og gulv staffeli. Vi medbringer selv plast til bordene og malergrej - og evt. eftermiddags kaffen
og tirsdag formiddag i DGI huset fra 10.00 til 14.00, her skal man selv medbringe staffeli.
Kaffe og mad købes i hallen.
Kontingent:
Vi betaler 300,00 kr. i kontingent halvårlig, enten ved bankoverførsel eller på første maleraften
 
Se slideshow her af vores mange dejlige oplevelser!
 
Her kan i se en video af vores kursus i februar 17 med Natalia Quatromani. Klik på linket nedenfor:
https://youtu.be/7e6UeF4c8ss